Poloni@ Business
 

strona główna | firmy | organizacje | wiadomości | adresy | nasz serwis | dodaj link | komentarz | szukaj |

firmy w: london | port stanley | st. thomas

Polskie Stowarzyszenie Narodowe

Protokół z zebrania Międzyorganizacyjnego Polonii Londonskiej
23 stycznia 2000 roku
Sala Polskiego Stowarzyszenia Narodowego London, Ontario.

 

 • Zebranie otworzył Piotr Pytlik, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Narodowego, który był gospodarzem tegorocznego spotkania. Piotr Pytlik przywitał i złożył zebranym życzenia Noworoczne.
 • Ks. Adam Gabriel, Proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w London odmowił modlitwę o pomyślność zebrania.
 • Na wniosek Ks. Proboszcza Adama Gabriela, przyjęto porządek obrad.
 • Na przewodniczącą zebrania powołano panią Jolatę Hoppe i na sekretarza zebrania powołano panią Jadwigę Barcicką.
 • Przedstawienie obecnych uczestników.
 • Jednogłośnie przyjęto protokoł z poprzedniego zebrania.
 • Sprawozdanie z działalności całorocznej przedstawiły następujące organizacje:

-Klub Sportowy "Biały Orzeł" - Kazimierz Mendel
-Klub Seniorów - Grzegorz Gleba
-Stowarzyszenie Polskich Kombatantow i Sekcja Pań przy SPK - Jan Jasnos
-Katolicka Liga Kobiet - Irena Trela
-Grażyna Grace Piekosz - Psycholog
-Koło Przyjaciól KUL - Stefan Król
-Polskie "Twoje Radio" - Helena Kreowska
-Federacja Polek, Ogniwo Nr.2 - Urszula Kaczor
-Polish (London) Credit Union - Wiesław Kusyk
-Klub Myśliwski - Mariusz Dubaj
-Rogers TV - Wojtek Skrobot
-Związek Harcerstwa Polskiego - Gosia Kaczor
-Skaner - Jolanta Pawluk
-Polonia Business - Magdalena Wilczyńska
-Korespondent - Darek Kozioł
-Szkoła Polska - Ewa Moczarska
-Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej - Ks. Adam Gabriel
-Zespoł Pieśni i Tańca "Cracowia" - Grażyna Rodak
-Polskie Stowarzyszenie Narodowe - Jolanta Hoppe

 • Ustalenie kalendarza imprez na rok 2000.
 • Wolne wnioski i uwagi:
 • Pan Tadeusz Zochowski zaproponował powołanie przedstawiciela dla reprezentowania Polonii Londonskiej.
  Ks. Proboszcz zabierając głos przedstawił wszystkim zebranym że grupy które reprezęntują Polonię Londonską to organizacje jak PSN, SPK, Kościół oraz Federacja Polek.
  Pani Grażyna Grace Piekosz zaproponowała powołanie komitetu do spraw pomocy w trudnych sytuacjach życiowych (narkomania, choroby psychiczne).
  Ustalono że zainteresowane osoby oraz organizacje polonijne spotkają się 20 lutego 2000 roku w hali PSN, 554 Hill St., London o godzinie 15:00.
  Pani Ewa Moczarski poruszyła sprawę nagradzania najlepszych uczniów ze Szkoły Polskiej.

 • Ustalono, że następne zebranie międzyorganizacyjne odbędzie się 21 stycznia 2001 roku w sali SPK o godzine 15:00. Gospodarzem spotkania będzie SPK.
 • Zakończenie części oficjalnej.
 • Rozpoczęcie spotkania towarzystkiego przy kawie i ciastku.


Peter Pytlik, Prezes - PSN

Powrót do Głównej Strony PSN

Początek ^

© 1998 - 2023 Polonia Business. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pytania? Napisz do .